Hazte socio/a - CAMPAÑA DE NADAL

  • Actual Datos de contacto
  • Pago

Datos de contacto

Este Nadal, unha soa palabra resume o noso maior desexo: PAZ. Unha palabra que nos guía e dá sentido ao noso traballo. Este Nadal, grazas á túa colaboración, seguimos xunto a miles de nenos e nenas que camiñan coas súas familias na procura da PAZ.

A túa axuda é moi importante
Acepto a Política de Privacidade
O responsable do tratamento dos teus datos é FUNDACION ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRIA e serán tratados coa finalidade de manterte informado das nosas actividades, enviarche noticias ou boletíns, solicitar a túa colaboración nos nosos proxectos ou campañas, e xestionar posibles doazóns ou facerse socio. A lexitimidade para o uso dos seus datos baséase no seu consentimento expreso ou na execución dun contrato. Non se cederán datos a terceiros, salvo por obriga legal ou previo aviso ao propietario. Os datos serán destruídos unha vez que comunique a súa baixa e/ou rematen os prazos legais de conservación. Non se realizarán transferencias internacionais de datos. Os interesados ​​poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade ou limitación do tratamento dirixíndose a FUNDACION ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRIA no seguinte enderezo: C/ Maldonado, 1 3ª Planta 28006 Madrid. Así mesmo, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados.